PLINSKE INŠTALACIJE

Utekočinjeni naftni plin (UNP) je energetsko učinkovito in do okolja prijazno gorivo. Pri popolnem zgorevanju nastajata poleg toplote le še ogljikov dioksid in vodna para, medtem ko je emisija ostalih škodljivih snovi z okolje-varstvenega vidika zanemarljiva

Prednosti in uporabnost utekoČinjenega naftnega plina

Zanesljivost

Pri uporabi UNP so stranke neodvisne od omrežja, saj je plin shranjen v rezervoarjih ob hiši, ob naročilu pa ga dostavimo z avtocisterno.

Čisto okolje

UNP zgoreva brez ostankov in pri tem nastaja tudi najmanj okolju škodljivih snovi, saj razpade le v vodno paro in ogljikov dioksid.

Prihranek prostora

S sistemom ogrevanja na UNP prihranite dragocen stanovanjski prostor. Naprave za ogrevanje UNP so majhne in tihe, za shranjevanje plina pa ne potrebujete dodatnega prostora v hiši, saj se plinohram nahaja izven hiše, lahko je celo vkopan v zemljo.

Ekonomičnost

Ogrevanje na UNP vam omogoča preprosto regulacijo in natančen pregled porabe. Izkoristek pri izgorevanju UNP je največji v primerjavi z drugimi energenti, toplotnih izgub praktično ni.

Enostaven prehod na zemeljski plin

Če v prihodnosti načrtujete prehod na uporabo zemeljskega plina, je predhodna odločitev za utekočinjen naftni plin najbolj racionalna. Ob zamenjavi energenta bodo stroški prilagoditve minimalni, saj naprave in instalacije lahko ostanejo iste.

Ima vsestransko uporabnost in ga uporabljamo v

• Gospodinjstvu, za ogrevanje, kuhanje, osvetljevanje …
• Gostinstvu, za kuhanje, pečenje, peko kruha in peciva, slaščičarstvo …
• Kmetijstvu in vrtnarstvu, za sušenje vseh vrst žita, ogrevanje prašičjih in kurjih farm, za ogrevanje rastlinjakov ...
• Industriji, primeren je za ogrevanje proizvodnih hal preko seval, za toplotno obdelavo kovin, livarstvo, proizvodnjo in obdelavo stekla...
• Proizvodnjo in obdelavo keramike ...
• Pri transportu, vedno bolj se uveljavlja in uporablja za pogon viličarjev, sredstev javnega prevoza in za pogon osebnih avtomobilov...

Plinska napeljava

Zunanje plinske instalacije

Zunanje plinsko omrežje je do stavbe lahko speljano v zemlji ali na prostem. Potek omrežja na prostem je redkejši način, saj je potrebno v takšnem primeru plinovod zaščititi pred vplivi temperaturnih sprememb in klimatskimi vplivi (zaščita pred korozijo) ter mehanskimi obremenitvami (npr. kompenzacija temperaturnih raztezkov, zaščita pred zunanjimi vplivi).
Najpogostejši način je torej vodenje plinovoda v terenu. Globina plinovoda se naj giblje med 0.6 in 1 metrom ter naj ne presega globine 2 metrov. Plinovod je izdelan iz PE ali jeklenih cevi, na njem pa se nahaja tudi zaporni element s teleskopskim nastavkom.

Zunanji hišni plinski priključek

Hišni priključek je del plinske instalacije, ki spaja zunanje plinsko omrežje ter plinsko cevno omrežje v stavbi. Hišni plinski priključek se zaključi na mestu glavnega zapornega elementa - požarne pipe. Ta je vgrajena na dostopnem mestu znotraj objekta (npr. klet, stopnišče, vhod), lahko tudi izven njega (fasadna priključna omarica).

STORITVE

01

Plinske inštalacija

Če v prihodnosti načrtujete prehod na uporabo zemeljskega plina.
02

Centralna kurjava

Izgradnja novega ali prenova obstoječega ogrevalnega sistema.
03

Vodovod

Finomontaža, bojlerji, popravila, čiščenje, vzdrževanje, vodni filtri...
04

Klimatske naprave

Dvig splošnega standarda ter želja po ugodju v prostoru, zahtevata od nas vedno pogosteje klimatizacijo bivalnih prostorov.Pod pojmom klimatizacija prostorov razumemo vzdrževanje lokalne klime ...
05

Toplotne črpalke

Namesto centralnega ogrevanja s kotlom na kurilno olje, plin...
06

Prezračevanje

Prezračevanje pomeni pripravo in izmenjavo zraka, ki zagotavlja...