PREZRAČEVANJE

V novejših, energetsko varčnih stavbah, ki so toplotno dobro izolirane, z odličnim tesnjenjem oken in vrat, je prezračevanje nujno potrebno in zato s tehničnimi standardi in sanitarnimi predpisi tudi določeno.

Prezračevanje pomeni pripravo in izmenjavo zraka, ki zagotavlja kakovost zraka bivalnih prostorov in optimalne razmere za bivanje in delovanje. Med glavne dejavnike, ki vplivajo na počutje v prostoru štejemo temperaturo, vlažnost, hitrost in gibanje zraka. S kakovostnimi prezračevalnimi sistemi poskrbimo za vse navedene dejavnike, ki poleg dobrih mikroklimatskih pogojev v zaprtih prostorih, omogočajo tudi prihranke pri ogrevanju. Z nadzorovanim prezračevanjem prostorov, odvajamo prekomerno vlago iz prostorov in na ta način preprečujemo nastajanje plesni na zidovih.

Delovanje prezraČevalnih in klimatskih naprav

Prezračevalne in klimatske naprave obratujejo s svežim zrakom, ki ga ob vstopu v napravo ustrezno filtriramo. Skozi rekuperativno enoto zrak predgrejemo s pomočjo odpadnega zraka, ki ga odvajamo iz stavbe. Predgreti zrak po potrebi še dogrejemo, in ga ustrezno pripravljenega v prostor vpihujemo skozi difuzorje. Temperaturo in količino dovodnega in odvodnega zraka v prostor nadzorujemo z avtomatiko. Količina zraka, ki je potrebna za izmenjavo v zaprtem prostoru je odvisna od več dejavnikov, kot na primer število ljudi v prostoru, namembnost prostora, notranji izvori toplote in lega stavbe. Podroben izračun potrebne količine zraka, z upoštevanjem vseh dejavnikov, kot tudi izbiro ustrezne prezračevalne naprave, pripravi za to odgovorni projektant. Tehnične zahteve za prezračevanje, ki temeljijo na zagotavljanju visoke kakovosti ugodja in so hkrati osnova za projektiranje, so določene v Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb

Z izboljšanimi izolacijskimi materiali, skoraj neprodušnim tesnenjem oken, vrat in podobnih odprtin je postalo, za zagotovitev zadostne količine zraka, prisilno prezračevanje bivalnih prostorov nuja. Če prezračevalne izgube toplote v klasični hiši predstavljajo polovico ogrevalnih stroškov, le te pri varčni hiši dosežejo že skoraj 90 %. Rešitev je v vračanju toplote iz odpadnega zraka in še dodatno v izkoriščanju toplote zemlje.

Prezračevalne naprave z rekuperatorjem nove generacije imajo izkoristek vračanja toplote 90 % in več. Opremljene so s 50V enosmernimi EC ventilatorji z izredno nizko porabo el. toka , ki omogočajo izbiro 8 hitrosti. Vgrajen je predgrelnik za odtaljevanje zamrznjenega kondenza, ki se ustvarja pri zunanjih temperaturah pod -5°C. Naprava ima vgrajen filter dovodnega zraka F7 kateri v veliki meri odstrani tudi najdrobnejši cvetni prah. Vgrajena avtomatika omogoča nastavljanje različnih režimov obratovanja za vsako posamezno uro vsakega dneva v tednu. Omogoča tudi prosto hlajenje, ko s tipanjem temperatur prostora, zunanjega in dovodnega zraka z vklopom motornega bay passa dovaja v hišo zunaji hladnejši zrak, ko je la ta na voljo ( ponoči) S tem odpade potreba po hladilni klima napravi v večini danes načrtovanih in kvalitetno grajenih hiš. V primeru uporabe kamina imate na voljo izklop odvodnega ventilatorja za čas 15 min. Nadtlak ki ga ustvari dovodni ventilator zadostuje da v času segrevanja dimnika ne bo neprijetnega uhajanja dima iz kamina po prostoru.

PrezraČevanje stanovanj

Dandanes se pri gradnji stanovanjskih blokov gleda precej na energetsko učinkovitost le-teh, kar pomeni, da so precej izolirani, tako s fasado kot z nepropustnimi okni, da je poraba energije majhna. Ravno tako se tudi starejši bloki prenavljajo in se na stare fasade namešča izolacijo ter stara okna se zamenjujejo z novimi. Tako stanovanje postane skoraj neprodušno, kar pripelje do slabega zraka v stanovanju in s tem povezanimi problemi.

Življenje v slabo zračenih stanovanjih lahko povzroči resne probleme z zdravjem, kot so:
• pomanjkanje koncentracije
• glavoboli
• alergije
• utrujenost
• problemi s spanjem

Slabo zračeni prostori so idealen prostor za nabiranje praha in plesni, kar pa pripelje do še večjih zdravstvenih težav.

Da bi se zgoraj omenjenim problemom izognili bi bilo potrebno odpirati okna na vsaki dve uri za 10 minut in popolnoma prezračiti stanovanje (podnevi in ponoči). Z odpiranjem oken se nam pozimi zamenja topel zrak z mrzlim, oz. poleti ohlajen zrak z zunanjim toplim zrakom. Z odpiranjem oken tako prezračevanje ni uravnovešeno in učinkovito. Tako pozimi napolnimo stanovanje z mrzlim zrakom, ki ga je potrebno ponovno ogreti, oz. poleti z toplim, ki ga je potrebno ohladiti, kar pa pomeni, da se pri tem ustvarjajo večji stroški ogrevanja oz. ohlajevanja.

Vse zgoraj našteto lahko preprečimo z ustreznim prezračevalnim sistemom, ki je predviden za montažo v stanovanja. To je prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote iz odpadnega zraka. S takim sistemom stanovanje učinkovito in uravnovešeno prezračujemo, obenem pa ne izgubljamo energije, ki bi jo sicer, če bi odpirali okna. Prednost prisilnega prezračevanja pa je tudi v tem, da v hišo ne spustimo nezaželjenih insektov, kot so komarji, stenice itd., ker imamo v sami enoti vgrajene filtre, preko katerih ne morejo.

Ker so stanovanja v primerjavi z hišami manjša so tudi prezračevalni sistemi temu primerno manjši, ker za prezračevanje stanovanja ne potrebujemo dovajati in odvajati tako velikih količin zraka kot pri hiši. Tudi sam sistem razvodov cevi se malenkostno razlikuje v primerjavi z prezračevalnimi sistemi za stanovanjske hiše. Predvsem pa je za stanovanja pomembno, da sam prezračevalni sistem ni glasen.

Pri prenovah stanovanj se najbolj elegantno izognemo večjemu razbivanju sten z izdelavo spuščenega stropa.

STORITVE

01

Plinske inštalacija

Če v prihodnosti načrtujete prehod na uporabo zemeljskega plina.
02

Centralna kurjava

Izgradnja novega ali prenova obstoječega ogrevalnega sistema.
03

Vodovod

Finomontaža, bojlerji, popravila, čiščenje, vzdrževanje, vodni filtri...
04

Klimatske naprave

Dvig splošnega standarda ter želja po ugodju v prostoru, zahtevata od nas vedno pogosteje klimatizacijo bivalnih prostorov.Pod pojmom klimatizacija prostorov razumemo vzdrževanje lokalne klime ...
05

Toplotne črpalke

Namesto centralnega ogrevanja s kotlom na kurilno olje, plin...
06

Prezračevanje

Prezračevanje pomeni pripravo in izmenjavo zraka, ki zagotavlja...