VODOVOD

Vodovodne inštalacije so namenjene dobavi pitne vode v objektu in sistem mora biti vzpostavljen izjemno natančno ter kakovostno, saj vsak uporabnik želi čim daljšo življenjsko dobo vodovodnega sistema. Pri vzpostavljanju vodovoda moramo ustrezno nastaviti tlak, zagotoviti dolgoročno visoko kakovost pitne vode ter enakomerno dobavo v vse prostore oziroma do vseh uporabnikov.

Prav tako je potrebno vodovodne inštalacije redno vzdrževati, pri čemer vam na podlagi znanja in izkušenj že v osnovi zagotovimo odlično iztočnico za enostavno dolgoročno vzdrževanje sistema. Pri vodovodnih inštalacijah morate biti še posebej previdni, da izberete maksimalno kvaliteto, zato se odločite za strokovnjake, ki imajo dolgoletne izkušnje, primerno znanje in sodobna orodja. V podjetju strojne inštalacije Špehar vam bomo z veseljem priskočili na pomoč in delo opravili maksimalno učinkovito.

Vodovodne inštalacije morajo biti izdelane po najnovejših standardih, ki jih neprestano spremljamo in svoje delo nadgrajujemo. Tako uporabljamo samo neoporečne materiale, ki niso zdravju škodljivi in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo sistema.

Storitve, ki jih zagotavljamo

• novogradnja hišnega vodovoda
• finomontaža vodovodnih elementov
• montaža bojlerjev
• popravila
• čiščenje vodnega kamna na grelcih
• vzdrževanje
• montaža vodnih filtrov

Materiali, ki jih pri delu uporabljamo

• pocinkane cevi
• PPR cevi
• aluplast
• alkaten

Vodovodna inŠtalacija

Vodovodna inštalacija Pred začetkom gradnje moramo izdelati dober načrt. Osnovno vodilo pri razporeditvi prostorov naj bo, da se sanitarni prostori nahajajo vertikalno ali horizontalno ob kuhinji ali pralnici, kar pomeni manj vodov, krajše razdalje in manj porabljenega materiala. Krajše razdalje in manj spojev zagotavljajo zanesljivejše delovanje sistema, pa tudi poznejši posegi in popravila so enostavnejši. Združevanje sanitarnih elementov tudi zmanjšuje širjenje zvoka po objektu. Za preprečevanje nastanka in širjenja zvoka zaradi uporabe vodovodne inštalacije pa moramo upoštevati naslednje:
• inštalacija naj bo ustrezno dimenzionirana in s čim manj spremembami smeri;
• cevi naj bodo pritrjene na masivne zidove;
• pritrdilni element cevi naj ima elastičen vmesni del, ki preprečuje prenos vibracij na zid;
• cevi naj bodo izolirane z lahkim, elastičnim izolacijskim materialom

Materiali vodovodnih cevi

Za vodovodno inštalacijo so dolgo časa uporabljali vroče cinkane železne cevi. Zaradi določenih prednosti jih izpodrivajo plastične cevi. Prednosti plastičnih cevi so predvsem v:
• dolgi življenjski dobi (50 let),
• niso podvržene koroziji,
• prenašajo temperaturne obremenitve do 95°C, kratkotrajno do 110°C,
• slabše prenašajo šume,
• na stenah se ne nabirajo usedline

VODNI KAMEN

Voda vsebuje tudi raztopljene soli in minerale; za nastanek vodnega kamna so pomembne predvsem kalcijeve in magnezijeve soli. Pri reakciji s prosto ogljikovo kislino (H2CO3) pride do tvorjenja bikarbonata (npr. Ca(HCO3)2), ki je topen v vodi. Pri segrevanju se del ogljikove kisline izloči, tako da je kemično ravnotežje porušeno in se del bikarbonata spremeni v netopen kalcijev karbonat (CaCO3). In se nalaga na stene inštalacije. Količina izločenega vodnega kamna je odvisna od stopnje trdote vode (vsebnosti kalcija in magnezija), temperature vode (ki določa količino proste ogljikove kisline), hitrosti gibanja vode itd. Izločanje vodnega kamna na stenah cevi povzroči zmanjšanje prostega preseka in s tem pretočnosti sistema; izjemoma lahko povzroči tudi popolno zamašitev pretokov.

Kako do čiste pitne vode iz pipe

Vse zdravstvene študije ugotavljajo, da ljudje popijemo premalo vode, kar škoduje zdravju in zmanjšuje našo sposobnost za reševanje posledic sodobnega življenja. Razvoj industrije, onesnaženje okolja, povečanje gostote naseljenosti prebivalstva in motorizacija povzročajo vedno večje onesnaženje pitne vode. Problem zdrave pitne vode postaja vsak dan pomembnejši in javna podjetja vsem porabnikom ne morejo vedno zagotavljati neoporečne in kakovostne vode. Zavest, kultura in potreba današnjega človeka so že dosegli raven, ko porabniki sami zahtevajo neoporečne, zdravju neškodljive izdelke.

Zagotavljanje kakovostne pitne vode

Voda s seboj prinaša tudi veliko netopnih delcev. To so predvsem pesek, delci rje in delci izločenega vodnega kamna. Ti povzročajo poškodbe predvsem na priključenih napravah - poškodbe tesnil, gibljivih delov armatur. Večino nečistoč lahko iz vode odstranimo s filtrom, ki ga namestimo na vstopu vode v hišno inštalacijo takoj za vodovodnim števcem. Predvsem pri inštalaciji s kovinskimi cevmi je uporaba filtra pomembna.

Preprečevanje nastajanja legionele

Legionela (legionella pneumophilla) je bakterija, ki je prisotna v vseh vodah. Razmnoževanje legionele je posebej intenzivno pri temperaturah med 30 in 40°C. Ljudem ne škoduje, razen če jo vdihamo, tako da pride v pljuča in kri. Takrat lahko povzroči vnetje pljuč; ogroženi so predvsem ljudje z zmanjšano telesno odpornostjo. Vnos bakterije v pljuča poteka z vdihavanjem vode v obliki aerosola (zelo drobnih vodnih kapljic), na primer pri tuširanju.

Regulator tlaka

Regulator tlaka ali zmanjševalec tlaka zniža tlak razvodnega omrežja na nižjo, nastavljeno in konstantno vrednost. Območje nastavitve tlaka s tlačnim regulatorjem je med 1,5 in 6 bari. Običajni vodovodni tlak v javnem omrežju je relativno visok, tudi nad 8 barov. Pri tem lahko prihaja do puščanja vode na varnostnem ventilu, povzroči pa tudi večjo šumnost izpustnih armatur in vodovodnih inštalacij. Z vgradnjo regulatorja tlaka zagotovimo stalen tlak.

Odvodnjavanje s črpalkami

Marsikje se spopadajo z vodo, ki zaliva prostore. To se lahko pojavi pri starih inštalacijah, v kotlovnicah, pralnicah, kopalnicah ali na primer na poplavnih območjih ali ob močnih nalivih, zato je priporočljivo vgraditi črpalke, ki omogočajo zanesljivo odvodnjavanje. Zelo dobre sisteme razvija podjetje Jung, ki ima črpalke in rešitve za različne namene. Tako imajo v programu črpalke, ki so namenjene izčrpavanju vode iz drenaž ali kletnih prostorov, kjer je nivo odtoka.

Odtočna inštalacija

Hkrati z razvodom hladne in tople vode moramo predvideti tudi odtočno inštalacijo. Pri načrtovanju vodenja odtočnih cevi veljajo podobna pravila kot za vodovodno inštalacijo: razdalje zbiralnih vodov in priključkov do vertikalnega voda naj bodo čim krajše. S tem je zmanjšana možnost zastajanja odplak. Vsak element (odtok) mora biti opremljen s smradno zaporo, nameščeno neposredno za sanitarnim elementom. Paziti moramo, da delovanje smradne zapore (sifona) ni moteno zaradi napačne postavitve ali dimenzioniranja odtočnih cevi.

STORITVE

01

Plinske inštalacija

Če v prihodnosti načrtujete prehod na uporabo zemeljskega plina.
02

Centralna kurjava

Izgradnja novega ali prenova obstoječega ogrevalnega sistema.
03

Vodovod

Finomontaža, bojlerji, popravila, čiščenje, vzdrževanje, vodni filtri...
04

Klimatske naprave

Dvig splošnega standarda ter želja po ugodju v prostoru, zahtevata od nas vedno pogosteje klimatizacijo bivalnih prostorov.Pod pojmom klimatizacija prostorov razumemo vzdrževanje lokalne klime ...
05

Toplotne črpalke

Namesto centralnega ogrevanja s kotlom na kurilno olje, plin...
06

Prezračevanje

Prezračevanje pomeni pripravo in izmenjavo zraka, ki zagotavlja...